Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi

Makao Makuu ya RITA yapo Dar es Salaam: kwa anwani zifuatazo

[Anwani ya  RITA MAKAO MAKUU]
RITA TOWER,
4 SIMU STREET,
S.L.P 9183,11104 DAR ES SALAAM.
Faksi: +255 (22) 2153075,
Simu: +255 (22) 2153069 (Simu ya kawaida),
Simu: +255 (22) 2153067 (Ofisa Mtendaji Mkuu),
e-mail: ceo@rita.go.tz
info@rita.go.tz

 • ANUANI ZA OFISI ZA RITA WILAYANI, MKOA WA DAR ES SALAAM

 

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Ilala,
  S.L.P. 9183,
  Simu 2153069,
  DAR ES SALAAM.

 

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Kinondoni,
  S.L.P. 9583,
  Simu 0713238872,
  DAR ES SALAAM.

 

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Temeke,
  S.L.P. 45085,
  Simu 0714798035,
  DAR ES SALAAM.