Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi
 1. MKOA WA KAGERA.

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Simu 2220274.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Bahi,
   S.L.P. 21,
   Simu 2223415,
   BIHARAMULO.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Chato,
   CHATO.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya Bukoba,
   S.L.P. 9,
   Simu 2220223,
   BUKOBA.
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Misenyi,
   MISENYI.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Karagwe,
   S.L.P. 22,
   KARAGWE.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Muleba,
   S.L.P. 2,
   MULEBA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Ngara,
   S.L.P 20,
   Simu 2223618,
   NGARA.


 2. MKOA WA KIGOMA.


  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Simu 2802330.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Kigoma,
   S.L.P. 5,
   simu 2802116,
   KIGOMA.
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Kasulu,
   S.L.P. 1,
   Simu 2810092,
   KASULU.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Kibondo,
   S.L.P. 2,
   Simu 2820083,
   KIBONDO.