Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi
 1. MKOA WA KILIMANJARO

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Simu 2752182.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Moshi,
   S.L.P. 3042,
   Simu 2752280,
   MOSHI.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Hai,
   S.L.P 10,
   Simu 2756107,
   CHATO.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya Siha,
   SIHA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Mwanga,
   S.L.P 10,
   MWANGA.

  • Wilaya ya Rombo,
   S.L.P. 2,
   Simu 2757106,
   MKUU / ROMBO.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Same,
   S.L.P. 1,
   SAME.


 2. MKOA WA LINDI

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Katibu Tawala wa Mkoa,
   Simu 2202098.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Kilwa,
   S.L.P. 12,
   simu 60,
   KILWA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Nachingwea,
   S.L.P. 1,
   Simu 31,
   NACHINGWEA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Lindi,
   S.L.P. 1020,
   Simu 2202230,
   LINDI.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Liwale,
   S.L.P 9,
   Simu 13,
   LIWALE.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Ruangwa,
   S.L.P 1,
   RUANGWA.