Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi
 • MKOA WA MOROGORO.

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Simu 26042372.

  • Makatibu Tawala wa Wilaya.
   Wilaya ya Morogoro,
   S.L.P. 799,
   Simu 4096,
   MOROGORO .

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Mvomero,
   S.L.P 59,
   MVOMERO.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya Kilosa,
   S.L.P 306,
   Simu 2623005,
   KILOSA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Kilombero,
   S.L.P 34,
   Simu 2625344,
   RORYA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Ulanga,
   S.L.P. 1,
   Simu 2620308,
   ULANGA.


 • MKOA WA MTWARA.

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Simu 2333014.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Mtwara,
   S.L.P 501,
   MTWARA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Masasi,
   S.L.P. 18,
   MASASI.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Nanyumbu,
   NANYUMBU.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Newala,
   S.L.P 32,
   Simu 2410251,
   NEWALA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Tandahimba,
   S.L.P 20,
   RUJEWA.