Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi
 1. MKOA WA MWANZA

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Simu 2501052.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Nyamagana,
   S.L.P. 1148,
   MWANZA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Kwimba,
   S.L.P 11,
   Simu 87
   KWIMBA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya Magu,
   S.L.P 10,
   MAGU.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Misungwi,
   S.L.P 2745,
   MISUNGWI.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Sengerema,
   S.L.P. 89,
   SENGEREMA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Ukerewe,
   S.L.P 2,
   NANSIO.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Geita,
   S.L.P 2520154,
   Simu 2520154,
   GEITA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Ilemela,
   S.L.P 2315,
   MWANZA.


 2. MKOA WA PWANI.

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Simu 2402250.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Kibaha,
   S.L.P 30175,
   KIBAHA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Bagamoyo,
   S.L.P. 54,
   BAGAMOYO.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Kisarawe,
   S.L.P 28003,
   KISARAWE.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Mafia,
   S.L.P 50,
   MAFIA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Rufiji,
   S.L.P 43,
   UTETE / RUFIJI.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Mkuranga,
   S.L.P 1,
   MKURANGA.