Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi

 

  1. MKOA WA RUKWA.

   • Msajili wa Mkoa,
    Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
    Katibu tawala wa Mkoa,
    Simu 28021318.

   • Msajili wa Wilaya,
    Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
    Makatibu Tawala wa Wilaya.

   • Msajili wa Wilaya,
    Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
    Wilaya ya Mpanda,
    S.L.P. 34,
    Simu 2820023,
    MPANDA .

   • Msajili wa Wilaya,
    Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
    Wilaya ya Sumbawanga,
    S.L.P. 116,
    Simu 2802042,
    SUMBAWANGA..

   • Msajili wa Wilaya,
    Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
    Wilaya ya Nkasi,
    S.L.P. 1,
    Simu 29,
    NAMANYERE..


  2. MKOA WA RUVUMA.
   • Msajili wa Mkoa,
    Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
    Simu 2602256.
   • Msajili wa Wilaya,
    Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
    Wilaya ya Songea,
    S.L.P. 1,
    Simu 2602219,
    SONGEA.
   • Msajili wa Wilaya,
    Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
    Wilaya ya Namtumbo,
    S.L.P. 39,
    NAMTUMBO.
   • Msajili wa Wilaya,
    Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
    Wilaya ya Mbinga,
    S.L.P. 5,
    Simu 2640031,
    MBINGA.
   • Msajili wa Wilaya,
    Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
    Wilaya ya Tunduru,
    S.L.P. 6,
    Simu 2680015,
    TUNDURU.