Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Gallery : Photo
Album:           MKUTANO WA BARAZA 2021

Description: Mkutunano wa 24 wa Baraza la Wafanyakazi wa Wakala wa Usajili Ufilisi na Udhamini (RITA)

Album Pictures