Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Picha za Albamu
Album:           USAJIL WATOTO KATAVI 2021

Description: Wakala wa Usajili Ufilisi na Udhamini (RITA) umekutana na viongozi wa Taasisi zinazohusika na masuala ya usajili na utambuzi katika ngazi ya Mkoa na Wilaya katika Mkoa wa Katavi hii leo ikiwa ni maandalizi ya kuweka mikakati ya pamoja itakayowezesha kutekeleza zoezi la kuwasajili na kuwapatia vyeti vya kuzaliwa watoto wote kupitia Mkakati wa Usajili wa Watoto wa Umri Chini ya Miaka Mitano unaotarajiwa kuanza mwanzoni mwa mwezi Novemba mwaka huu.

Album Pictures