Swahili   |   English
Kuhusu Wosia

1. THAMANI YA MALI: 1 -50,000,000

 • Kutayarisha : 5,000/=
 • Kutunza      : 5,000/=
 • Marekebisho: 5,000/=

2. THAMANI YA MALI: 51,000,000-200,000,000

 • Kutayarisha: 20,000/=
 • Kutunza      : 20,000/=
 •  Marekebisho: 20,000/=

3. THAMANI YA MALI: 201,000,000- 500,000,000

 • Kutayarisha : 30,000/=
 • Kutunza      : 30,000/=
 • Marekebisho: 30,000/=

4. THAMANI YA MALI: 501,000,000- Nakuendelea

  • Kutayarisha : 50,000/=
  • Kutunza      : 50,000/=
  • Marekebisho: 50,000/=

ANGALIZO:Hakuna gharama ya upekuzi wa wosia.