Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi
 1. MKOA WA ARUSHA

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Simu 2502508,
   ARUSHA.

   

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya ya Arusha,
   S.L.P. 1,
   Simu 2506659,
   ARUSHA.

   

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya ya Arumeru,
   S.L.P. 434,
   Simu 2553735,
   USA-RIVER.

   

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya ya Monduli,
   S.L.P. 6,
   Simu 2538078,
   MONDULI.
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya ya Longido,
   S.L.P. 2,
   LONGIDO

   

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya ya Karatu,
   S.L.P. 5,
   Simu 2534005,
   KARATU.

   

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya ya Ngorongoro,
   S.L.P. 10,
   Simu 2535082,
   LOLIONDO/NGORONGORO.

 2. MKOA WA MANYARA


  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Simu 530267.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Babati,
   S.L.P. 11,
   Simu 2531071,
   BABATI.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Hanang,
   S.L.P. 10,
   Simu 2530014,
   KATESH-HANANG.
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Mbulu,
   S.L.P. 1,
   Simu 2533019,
   MBULU.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Kiteto,
   S.L.P. 1,
   Simu 2552057,
   KITETO.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Simanjiro,
   S.L.P. 13327,
   Simu 2552227,
   SIMANJIRO.