Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi
 1. MKOA WA DODOMA.

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Simu 2324384.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Bahi,
   S.L.P. 911,
   DODOMA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Chawino,
   S.L.P 287,
   DODOMA,

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya Kondoa,
   S.L.P. 35,
   Simu 2321588,
   KONDOA.
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Dodoma Mjini,
   S.L.P 105,
   Simu 2321685,
   DODOMA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Mpwapwa,
   S.L.P 1,
   MPWAPWA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Kongwa,
   S.L.P. 11,
   Simu 3220425,
   KONGWA.
        
          
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya ya Chemba,
   S.L.P 126. 
   CHEMBA.
 2. MKOA WA IRINGA.

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Simu 2702021.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Iringa,
   S.L.P. 834,
   simu 2702149,
   IRINGA.

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Mufindi,
   S.L.P. 100,
   Simu 2772052,
   MAFINGA.
  • Msajili wa Wilaya,
  • Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Kilolo,
   S.L.P. 2320,
   KILOLO.