Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi

1.MKOA WA KILIMANJARO

 • Msajili wa Mkoa,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Simu 2752182.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Moshi,
  S.L.P. 3042,
  Simu 2752280,
  MOSHI.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Hai,
  S.L.P. 10,
  Simu 2756107,
  HAI.
           
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Same,
  S.L.P. 1,
  SAME.
             
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Mwanga,
  S.L.P. 10,
  MWANGA.
           
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Rombo,
  S.L.P. 2,
  Simu 2757106
  ROMBO.
 • Msajili wa Wilaya,
 • Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Siha,
  S.L.P. 16,
  SIHA.


2.MKOA WA LINDI

 • Msajili wa Mkoa,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Simu 2202098.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Kilwa,
  S.L.P. 12,
  Simu 60,
  KILWA

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Nachingwea,
  S.L.P. 1,
  Simu 31,
  NACHINGWEA.
           
             
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Lindi,
  S.L.P. 1020,
  Simu 2202230,
  LINDI
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Liwale,
  S.L.P. 9,
  Simu 13
  LIWALE.
 • Msajili wa Wilaya,
 • Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Ruangwa,
  S.L.P. 1,
  RUANGWA.