Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi

1.MKOA WA MARA

 • Msajili wa Mkoa,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Simu 2622004.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Musoma,
  S.L.P. 20,
  Simu 2622008,
  MUSOMA.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Rorya,
  S.L.P. 1,
  Simu 0784800759,
  RORYA.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Butiama,
  S.L.P 1462 ,
  Simu 28263108,
  BUTIAMA.
 

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Bunda,
  S.L.P. 250,
  BUNDA.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Tarime,
  S.L.P. 1,
  Simu 2690012,
  TARIME.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Serengeti,
  S.L.P 20,
  Simu 0677003029,
  MUGUMU.

2. MKOA WA MBEYA

 • Msajili wa Mkoa,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Simu 2504045.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Mbeya,
  S.L.P. 255,
  Simu 2504045,
  MBEYA.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Chunya,
  S.L.P. 5,
  Simu 2520169,
  CHUNYA.
 

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Kyela,
  S.L.P. 44,
  Simu 2540484,
  BUNDA.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Mbarali,
  S.L.P. 20,
  RUJEWA.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Rungwe,
  S.L.P 32,
  Simu 2552036,
  RUNGWE.