Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi

1.MKOA WA MOROGORO

 • Msajili wa Mkoa,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Simu 26042372

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Morogoro,
  S.L.P. 799,
  Simu 4096,
  MOROGORO.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Kilombero,
  S.L.P. 34,
  Simu 2625344,
  KILOMBERO.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Gairo,
  S.L.P. ,
  Simu 4,
  GAIRO.
 

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Mvomero,
  S.L.P. 59,
  MVOMERO.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Kilosa
  S.L.P 306,
  Simu2623005,
  KILOSA.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Ulanga,
  S.L.P 1,
  Simu 2620308,
  ULANGA.

2.MKOA WA MTWARA

 • Msajili wa Mkoa,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Simu 2333014

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Mtwara,
  S.L.P. 501,
  Simu ,
  MTWARA.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Masasi,
  S.L.P. 18,
  Simu ,
  MASASI.
 
 

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Newala,
  S.L.P. 32,
  Simu 2410251,
  NEWALA.

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Tandahimba
  S.L.P ,
  Simu,
  TANDAHIMBA.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Nanyumbu,
  S.L.P ,
  Simu ,
  NANYUMBU.