Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi

1.MKOA WA MWANZA

 • Msajili wa Mkoa,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Simu 2501052 .

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Nyamagana,
  S.L.P 1148 ,
  NYAMAGANA.
       
         
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Kwimba,
  S.L.P 11 ,
  Simu 87,
  KWIMBA.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Magu,
  S.L.P 10 ,
  MAGU.
 
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Misungwi,
  S.L.P 2745 ,
  MISUNGWI.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Ilemela,
  S.L.P 2315 ,
  ILEMELA.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Sengerema,
  S.L.P 89 ,
  SENGEREMA.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Ukerewe,
  S.L.P 2 ,
  NANSIO.

2.MKOA WA PWANI

 • Msajili wa Mkoa,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Simu 2402250 .

 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Kibaha,
  S.L.P 30175 ,
  KIBAHA.
       
         
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Bagamoyo,
  Simu 54,
  BAGAMOYO.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Kisarawe,
  S.L.P 28003 ,
  KISARAWE.
 
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Mafia,
  S.L.P 50 ,
  MAFIA.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Rufiji,
  S.L.P 43 ,
  UTETE/RUFIJI.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Kibiti,
  S.L.P  ,
  KIBITI.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
  Wilaya ya Mkuranga,
  S.L.P 1 ,
  MKURANGA