Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi

1. MKOA WA RUKWA

 • Msajili wa Mkoa,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Simu 28021318  
 
        
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Wilaya Sumbawanga,
  S.L.P 11 
  SUMBAWANGA.
 
 
        
         
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Wilaya Kalambo,
  S.L.P 1
  KALAMBO.
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Wilaya Nkasi,
  S.L.P 1
  Simu 29,
  NAMANYERE.
 
      


2. MKOA WA RUVUMA

 • Msajili wa Mkoa,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Simu 2602256.
 
        
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Wilaya Songea,
  S.L.P. 
  Simu 2602219,
  SONGEA.
 
 
          
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Wilaya Nyasa,
  S.L.P 1,
  NYASA.
 
         
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Wilaya Tunduru,
  S.L.P. 
  Simu 2680015,
  TUNDURU.
 
         
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Wilaya Namtumbo,
  S.L.P 6 
  NAMTUMBO.
 
 
 • Msajili wa Wilaya,
  Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
  Wilaya Mbinga,
  S.L.P 5  
  Simu 2640031,
  MBINGA.