Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi
 1. MKOA WA GEITA 

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Simu .

  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Geita,
   S.L.P 52 ,
   Simu ,
   GEITA.
         
           
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Bukombe,
   S.L.P 3 ,
   BUKOMBE.
   
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Chato,
   S.L.P 105 ,
   Simu 282228003,
   CHATO.
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini,
   Wilaya ya Nyang'hwale,
   S.L.P 181 ,
   GEITA.