Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Wasiliana Nasi
 1. MKOA WA SIMIYU 

  • Msajili wa Mkoa,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Simu .
   
          
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya Bariadi,
   S.L.P. 7
   BARIADI.
   
   
            
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya Itilima,
   S.L.P 139 ,
   BARIADI
           
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya Maswa,
   S.L.P. 
   MASWA.
   
           
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya Busega,
   S.L.P 
   BUSEGA
   
                
  • Msajili wa Wilaya,
   Wakala wa Usajili, Ufilisi na Udhamini, 
   Wilaya Meatu,
   S.L.P 
   MEATU