Swahili   |   English
Gharama za wosia

                                              GHARAMA ZA KUANDIKA NA KUTUNZA WOSIA RITA

NA

THAMANI YA MALI (TSHS)

GHARAMA YA KUANDIKA WOSIA (TSHS)

GHARAMA YA KUTUNZA WOSIA (TSHS)

GHARAMA YA MAREKEBISHO YA WOSIA (TSHS)

1

1 – 50,000,000

20,000

20,000

20,000

2

50,000,000 – 200,000,000

50,000

50,000

50,000

3

200,000,001 – 500,000,000

100,000

100,000

100,000

4

500,000,001 – Na kuendelea

150,000

150,000

150,000

5

Wosia ulioandaliwa/ kuandikwa kutoka nje ya Wakala (kwa wanasheria)

-         

100,000

100,000